e
27 April, 2021 7:00 pm Velika scena "Ljubiša Jovanović"
27 April, 2021 7:00 pm
Velika scena "Ljubiša Jovanović"
Slavomir Mrožek

NA PUČINI - OTKAZANO

Režija: Ivan Tomašević

U originalnoj verziji teksta Slavomira Mrožeka „Na pučini“ svi likovi su muškarci. U adaptiranom tekstu naše predstave umesto Mrožekovih muških likova pojavljuju se žene i dva nova lika koje igraju muškarci a koji ne postoje kod Mrožeka. Želja nam je bila da pokažemo kako u nekim mogućim životnim situacijama ljudi, u našem slučaju žene, kada je u pitanju borba za egzistenciju, mogu doći do tako bizarnih rešenja problema, kao što je kanibalizam. Tri žene jasno skicirane kao predstavnice tri društvena sloja: onog koji bi da jede a stalno ostaje gladan, onog koji razmišlja i svoju nemoć tumači filozofijom i onog koji manipulacijom ostvaruje svoje ciljeve.

Dva muška lika koja se od početka sukobljavaju oko svojih naučnih tvrdnji u pogledu razlika i sličnosti muškaraca i žena, po principu predstave u predstavi, su u ulozi naratora i komentatora.

Uputstvo gledaocima: ovoj, u suštini, alegoriji gledaoci treba da pokušaju da se smeju.

REZERVACIJA I PRODAJA KARATA
062 880 22 60

Biletarnica pozorišta radi od 11 do 13  časova i 17-19 časova pre početka svake predstave na repertoaru.