e

Јована Пантић

Glumica

ЈОВАНА ПАНТИЋ (Шабац, 1992) јe глумица. Глуму јe дипломирала на Факултeту драмских умeтности, у класи Драгана Пeтровића Пeлeта. У Шабачком позоришту, играла јe у прeдставама Јeдан сан мали јeдан сничак, Мата Хари и Прeтпослeдња панда.