Tim šabačkog pozorišta

 • Aleksandra Delić

  v.d. direktora

 • Jelica Despotović

  Organizator i koordinator

 • Jelena Ivetić

  Organizator i odnosi s javnošću

 • Radivoj Kostadinović

  Tehnički rukovodilac

 • Mirjana Ristanović

  Administrativni radnik

 • Zorica Stevanović

  Inspicijent

 • Mirjana Božanić

  Sufler