Tehnička služba

 • Radivoj Kostadinović

  Tehnički rukovodilac

 • Kosta Pavlović

  Majstor tona

 • Luka Popović

  Glavni rasvetljivač

 • Nemanja Ristanović

  Dekorater

 • Dejan Okanović

  Dekorater

 • Borivoj Čeivanović

  Stolarski radovi

 • Mihailo Brezina

  Bravarski Radovi

 • Dragica Vujković

  Krojački radovi

 • Gordana Barović

  Majstor specijalista šminker - vlasuljar

 • Danijela Dragojević

  Garderoba

 • Biljana Kostadinović

  Garderoba

 • Mirjana Neziri

  Rekvizita

 • Ivan Jovanović

  Dekorater

 • Milan Mraović

  Domar

 • Svetlana Brezina

  Čistačica