Moj saputnik strah

Predstava „MOJ SAPUTNIK STRAH„ (radni naziv „POZIV“ ) je duodrama koja preko svoja dva lika, glumice, nekadašnje prvakinje Nacionalnog pozorišta i njenog asistenta (potrčka), govori o, danas sve prisutnijim pojavama strahova: straha od neuspeha, straha od uspeha, straha od različitih generacijskih mišljenja, straha od bolesti, straha od smrti, straha od života. Ali govori i o vernosti i skrivenoj ljubavi.
Predstava bi, uslovno rečeno, trebalo da bude jedna vrsta blage terapije kojom podstičemo publiku na razmišljanje o traženju smisla egzistencije kao primarnog motivacionog nosioca snage u čoveku u pobedi nad strahom.
Inspiracija za tekst je dobijena od dela Viktora Frankla, čuvenog austrijskog neurologa i psihijatra, Frojdovog učenika, osnivača čuvene psihijatrijske discipline LOGOTERAPIJE (lečenje smislom).

 

Ivan Tomašević

Tekst, režija i scenografija ……………………. Ivan Tomašević
Kostim ……………………………………………….. Selena Mladenović
Saradnik za kostime …………………………….. Cvetin Aničić
Kompozitor ………………………………………… Goran Ljubanić
Izbor muzike ………………………………………. Ivan Tomašević
Saradnik za koreografiju ………………………. Kristina Pajkić
Stručni konsultant…………………………………Ivica Klemenc

ANA ……………………… ANETA TOMAŠEVIĆ
VIKTOR ……………….. IVAN TOMAŠEVIĆ

Majstor tona i tehnički šef ………….. Mihailo Brezina
Majstor svetla …………………………… Radivoj Kostadinović
Svetlo………………………………………..Jelena Ivetić

Pokrovitelj predstave je Gradska uprava grada Šapca.

Predstava „MOJ SAPUTNIK STRAH„ (radni naziv „POZIV“ ) je duodrama koja preko svoja dva lika, glumice, nekadašnje prvakinje Nacionalnog pozorišta i njenog asistenta (potrčka), govori o, danas sve prisutnijim pojavama strahova: straha od neuspeha, straha od uspeha, straha od različitih generacijskih mišljenja, straha od bolesti, straha od smrti, straha od života. Ali govori i o vernosti i skrivenoj ljubavi.
Predstava bi, uslovno rečeno, trebalo da bude jedna vrsta blage terapije kojom podstičemo publiku na razmišljanje o traženju smisla egzistencije kao primarnog motivacionog nosioca snage u čoveku u pobedi nad strahom.
Inspiracija za tekst je dobijena od dela Viktora Frankla, čuvenog austrijskog neurologa i psihijatra, Frojdovog učenika, osnivača čuvene psihijatrijske discipline LOGOTERAPIJE (lečenje smislom).

 

Ivan Tomašević