e
B. M. Mihiz

BANOVIĆ STRAHINJA

REDITELJ: Nebojša Bradić
Reč reditelja
Otmica žene često prethodi ratničkim sukobima i bitkama. Otmica Lepe Jelene zahteva Menelajevu osvetu i tako otpočinje Trojanski rat. Postoji neka logika da uoči velikih sukoba dolazi do kobnih otmica i pljački, koje pojačavaju mržnju i žeđ za osvetom. Drama „Banović Strahinja“ se događa u predvečerje Kosovskog boja. Važnost događaja proisticala je iz procene da je u njemu sve bilo na kocki: opstanak, život i smrt, trajanje balkanskih naroda. Ta slika jednog moćnog carstva koje ima da se sruši, sa dilemom koju Borislav Mihajlović u tom raspadanju hoće da obelodani, zvuči u njegovoj viziji kao upozorenje kome on posuđuje sav retorski žar. Pozorište ima obavezu da oduži dug tradiciji i da osveštane vrednosti ponovo ispita i sagleda sa svešću, razumevanjem i maštom modernog čoveka.