e
Glumica
Glumac i selektor
organizatorka i menadžerka za odnose s javnošću
organizatorka i koordinatorka
tehnički rukovodilac