e

ANSAMBL ŠABAČKOG POZORIŠTA

PROŠIRENI ANSAMBL

Glumac i selektor
Glumac i asistent režije

OPŠTA SLUŽBA

Direktor Šabačkog pozorišta
organizatorka i koordinatorka
organizatorka i menadžerka za odnose s javnošću
tehnički rukovodilac
administrativna radnica
Inspicijentkinja
Menadžer prodaje

TEHNIČKA SLUŽBA

Radivoj Kostadinović, tehnički rukovodilac
Kosta Pavlović, majstor tona
Miodrag Popović, majstor svetla
Luka Popović, električar
Nemanja Ristanović, dekorater
Borivoj Čeivanović, stolarski radovi
Mihailo Brezina, bravarski radovi
Dragica Vujković, krojački radovi
Gordana Barović, šminkerka i vlasuljarka
Danijela Dragojević, garderoba
Biljana Kostadinović, garderoba
Mirjana Neziri, rekvizita
Ivan Jovanović, dekorater
Milan Mraović, domar
Svetlana Brezina, čistačica