e

RESIDENT ENSAMBLE OF THE THEATRE

ŠABAC CITY THEATRE TEAM

General Director
organizatorka i koordinatorka
organizatorka i menadžerka za odnose s javnošću
tehnički rukovodilac
administrativna radnica
Inspicijentkinja
Menadžer prodaje

TECHNICAL SUPPORT

Radivoj Kostadinović,TECHNICAL MANAGER
Kosta Pavlović, SOUND ENGINEER
Luka Popović, LIGHTING ENGINEER
Miodrag Popović, ELECTRICIAN
Borivoj Čeivanović, MASTER CARPENTER
Mihailo Brezina, MASTER LOCKSMITH
Dragica Vujković, TAILORING WORKS
Gordana Barović, MAKE-UP AND WIGS
Danijela Dragojević, WARDROBE
Biljana Kostadinović, WARDROBE
Mirjana Neziri, PROPS
Čedomir Vučinić, STAGEHAND AND DECORATOR
Ivan Jovanović, DECORATOR
Milan Mraović, JANITOR
Svetlana Brezina, CLEANER