e

ANSAMBL ŠABAČKOG POZORIŠTA

PROŠIRENI ANSAMBL

Glumac i selektor
Glumac i asistent režije

TIM ŠABAČKOG POZORIŠTA

v.d. direktora Šabačkog pozorišta
organizatorka i koordinatorka
organizatorka i menadžerka za odnose s javnošću
tehnički rukovodilac
administrativna radnica
Inspicijentkinja
Menadžer prodaje

TEHNIČKA SLUŽBA

Radivoj Kostadinović, tehnički rukovodilac
Kosta Pavlović, majstor tona
Luka Popović, majstor svetla
Miodrag Popović, električar
Borivoj Čeivanović, stolarski radovi
Mihailo Brezina, bravarski radovi
Dragica Vujković, krojački radovi
Gordana Barović, šminkerka i vlasuljarka
Danijela Dragojević, garderoba
Biljana Kostadinović, garderoba
Mirjana Neziri, rekvizita
Čedomir Vučinić (šef scene), dekorater
Josip Ucaj, dekorater
Ivan Jovanović, dekorater
Milan Mraović, domar
Svetlana Brezina, čistačica