Šabačko pozorište » Ansambl

Umetnički sektor - Ansambl

Zoran
Karajić
05/07/1951gostŠabac
Petar
Lazić
15/07/1946gostValjevo
Ivan
Tomašević
14/02/1959Valjevo
Ljubiša
Barović
28/08/1961Peć
Vladimir
Milojević
31/05/1974Skoplje
Aneta
Tomašević
08/09/1961Užice
Dragana
Radojević
18/02/1969Prokuplje
Sonja
Milojević
26/11/1977Užice
Deana
Kostić
20/02/1974Šabac
Borivoje
Božanić
02/07/1952gostMali Lošinj
Slobodan
Petranović
25/10/1960Ćuprija
Duško
Stevanović
05/06/1955Beograd
Siniša
Maksimović
31/08/1967Šabac
Aleksandra
Ristić
12/09/1971Šabac
Strahinja
Barović
03/06/1987Šabac
Slađana
Pajčić
19/07/1961Šabac
Ivana
Terzić
17/08/1985gostŠabac
Ivana
Jokić
03/05/1986gostŠabac
Lazar
Maksić
04/11/1987gostŠabac
Miloš
Vojnović
17/10/1988Zrenjanin
Kristina
Pajkić
18/09/1990Šabac
Nikola
Breković
19/12/1990gostŠabac
Marko
Ribić
05/09/1994gostŠabac
Jovana
Pantić
05/02/1994gostŠabac
Dušan
Simić
25/10/1994gostŠabac