Шабачко позориште » Ансамбл » Слободан Петрановић

Слободан Петрановић

датум рођења 25. октобар 1960. место Ћуприја

Значајне улоге

Степан (Женидба – Н. Гогољ)
Књаз Никола ( Дуго путовање у Јевропу – С. Копривица)
Рузмарин и Бата коњ ( Сабирни центар – Д. Ковачевић)
Кумић Мита ( Мрешћење шарана – А. Поповић)
Цаки (Долазе молери – З. Ђорђевић)
Ђоле таксиста (Вечити студент – З. Ђорђевић)
Шпира кломпфер ( Развојни пут Боре шнајдера - А.Поповић )
Јевта ( Девојка модре косе – В. Огњеновић )
Јарац, капо ( Насип – С. Ковачевић )
Олда ( Ларго дезолато – В.Хавел )
Миле ( Чудо у Шаргану – Љ. Симовић )
Света Живац ( Кланац – Ж. Хубач )
Тетовирач ( Тетовиране душе – Г. Стефановски )
Дрогирани кретен ( Лаки комад – Н. Ромчевић )
Лекар ( Племенити господин Пурсоњак – Молијер )
Естон ( Настојник – Х. Пинтер )
Кум Сава ( Власт – Б. Нушић )
Петре ( Глогов жбун – Б. Димитров )
Жоја Рибар ( Свети Георгије убива аждаху – Д. Ковачевић )
Евгеније ( Танго – С. Мрожек )
Месер Ниче ( Мандрагола – Н. Макијавели )
Подравец ( У логору – М. Крлежа )
Инспектор ( Живот је леп – Р. Куни )
Слуга ( Женидба и удадба – Ј.С. поповић )
Гаријан ( Буздован – К. Грубјешић )
Угаров ( Провинцијске анегдоте – А. Вампилов )
Учитељ мачевања ( Бонтонирани ћифта – Ј. Ристић Бечкеречанин )
Поп ( Силе у Ваздуху – Н. Ромчевић )
Сликар ( Лулу – Ф. Ведекинд )
Ђорђе ( Песма – О. Давичо )
Дарио Деметрић ( Зидање Скадра – З. Симовић )
Каравида ( Пуч – М. Илић )
Камерман ( Каскадер – Б. Петровић )
Алонзо ( Бура – В. Шекспир )
Ћеба ( Протуве пију чај – Д. Михаиловић )
Клаудије ( Розенкранц и Гилденстерн су мртви – Т. Стопард )
Светозар Марковић и Туманов (Пусти ме да сањам – И. Томашевић)
Трифун (Ожалошћена породица – Б. Нушић)
Трифун (Ожалошћена породица – Б. Нушић)
Митар ( Лкл – К. Југовић )
Шимурина ( Хамлет у селу Мрдуша доња – И. Брешан )
Учитељ ( Ђидо – Ј. Веселиновић )
Стојан Чупић ( Мишарска битка – К. Илић )
Петко Петков ( Ханибал Подземни – Х. Бојчев )
Арса ( Коштана – Б. Станковић )
Шеф полиције ( Догађај у стану бр. 2 )
Фридрих Мурк ( Бубњеви у ноћи – Б. Брехт )

Серије

-Срећни људа
-Гле неко звони
-Варошарије
-Сељаци