Шабачко позориште » Ансамбл

Уметнички сектор - Ансамбл

Зоран
Карајић
05/07/1951гостШабац
Петар
Лазић
15/07/1946гостВаљево
Иван
Томашевић
14/02/1959Ваљево
Љубиша
Баровић
28/08/1961Пећ
Владимир
Милојевић
31/05/1974Скопље
Анета
Томашевић
08/09/1961Ужице
Драгана
Радојевић
18/02/1969Прокупље
Соња
Милојевић
26/11/1977Ужице
Деана
Костић
20/02/1974Шабац
Боривоје
Божанић
02/07/1952гостМали Лошињ
Слободан
Петрановић
25/10/1960Ћуприја
Душко
Стевановић
05/06/1955Београд
Синиша
Максимовић
31/08/1967Шабац
Александра
Ристић
12/09/1971Шабац
Страхиња
Баровић
03/06/1987Шабац
Слађана
Пајчић
19/07/1961Шабац
Ивана
Терзић
17/08/1985гостШабац
Ивана
Јокић
03/05/1986гостШабац
Лазар
Максић
04/11/1987гостШабац
Милош
Војновић
17/10/1988Зрењанин
Кристина
Пајкић
18/09/1990Шабац
Никола
Брековић
19/12/1990гостШабац
Марко
Рибић
05/09/1994гостШабац
Јована
Пантић
05/02/1994гостШабац
Душан
Симић
25/10/1994гостШабац